Dnešní doba nás nutí se vydat uspěchanou "techno-syntetickou" cestou. Přináší to jisté výhody, ale i velkou zátěž. Abychom vytrvali, budeme se muset snažit využít moudrosti a tajemství přírody. Ještě stále pro nás má otevřenou náruč a podává nám pomocnou ruku. Je jen na nás, abychom toho dokázali využít. k uchování našeho zdraví a dobré kondice.

Rozvoj techniky a komunikace nám „otevřel” svět a zpřístupnil jednu z nejcennějších přírodních lékáren na Zemi, jakou je flora And a amazonské džungle. Psal se rok 2000 kdy jsme se „ na vlastní oči i kůži“ mohli podívat do jejího nitra…Osahat, ochutnat, obdivovat, pocítit úctu a pokoru a… učit se ji.

Tam jsme se také dozvěděli, co v sobě skrývají a co může řada z nich poskytnout lidem. Přesvědčili jsme se, že některé z nich jsou opravdovými poklady. Klíčem ke zdraví.

Kultura Inků, dodnes opředena velkým tajemstvím, nám zanechala zkušenosti s jejich využitím. O tom, jak velká je síla těchto rostlin svědčí fakt, že některé z nich były uctívány jako svaté, vědomosti o účincích si předávali z pokolení na pokolení a to přetrvalo až dodnes. Mezi nejcennější patří rostliny s léčivými vlastnostmi. V listech, větvičkách a kouscích kůry peruánských rostlin, je uložen ohromný potenciál síly, zdraví a energie.

Tyto rostliny obsahující drahocenné, zdraví podporující složky si právem zasluhují širokou propagaci. Zdá se, že naše populace mající dnes k dispozici velké množství různých moderních prostředků k léčbě chorob zapomíná, že stačí natáhnout ruku a sáhnout tam, kde má farmacie své kořeny – do přírody. To co umí peruánské rostliny nás natolik ohromilo, že jsme je nazvali „ Pokladem Inků“. A pod tímto názvem jsme je začali dovážet k nám.

Řadu produktů "POKLAD INKŮ" jsme pro Vás pečlivě vybrali. Jsou v ní zastoupeny byliny dokonale očišťující organismus, posilující imunitu, tonizující, regenerující a podporující činnost vnitřních orgánů. Z bylin je možno sestavit celou bylinnou kúru. Vždy pro individuální potřebu tak, aby mohly co nejvíce přispět k uchování zdraví, fyzické a duševní pohody. Nebo pomohly získat ztracené zdraví zpět, protože rostliny pocházející z oblasti And a Amazonie mají svou nezastupitelnou roli v léčbě mnoha onemocnění.

Peruánské byliny patří mezi nejvíce zkoumané. Podrobnými laboratorními rozbory bylo určeno jejich fytochemické složení, potvrzující léčivé schopnosti. Jejich unikátní vlastnosti jsou předmětem zájmu mnoha vědců a farmaceutických společností.

Velkou zásluhu na rozšíření praktických i vědeckých znalostí peruánských bylin má před několika lety zemřelý páter Edmund Szeliga. Polský misionář, zakladatel Peruánského institutu andské fytoterapie v Limě nesoucího nyní jeho jméno, legenda peruánské fytoterapie, nestor, objevitel, výzkumník, zanícený přívrženec a propagátor. Autor spojnice mezi tradiční indiánskou medicínou a moderní vědou. Také z jeho iniciativy byla zahájena řada vědeckých a laboratorních výzkumů. A tím šance pro nás všechny.

Ačkoliv v Peru jsou byliny užívány jako léčivé, u nás jsou schváleny jako "doplněk stravy", a nelze tedy na jejich obalech deklarovat léčivé vlastnosti (což jim ovšem na léčivé síle neubírá).


NĚKOLIK DUVODŮ PROČ POUŽÍVAT PRÁVĚ PERUÁNSKÉ BYLINY A BYLINKY

Rostou v čisté a neposkvrněné panenské přírodě, nedotčeny chemií a pesticidy.

Tato gigantická přirozená „produkce“ prvků života (makro i mikroelementů) nám dodává nejen výjimečné, vzácně se vyskytující sloučeniny nezbytné pro náš organizmus, ale i množství vitamínů, aminokyselin a nejsilnějších antioxidantů, a to je vše, co nám v naší kontaminované a jalové půdě i potravě - a v důsledku toho i v našich organizmech chybí.

Mají svou tradici. Obyvateli Peru byly používány po celá staletí jako léky, které jim dává sama Matka Příroda. Vědomosti o účincích některých rostlin si předávali jako největší tajemství jen z otce na syna. Nejsou žádnou "horkou novinkou", kterou za chvíli nahradí jiná. Nestvořil je člověk, a proto přetrvají a přežijí všechny "zázraky”.

Díky širokému spektru působení lze v nich nalézt odpověď na téměř všechny zdravotní problémy.

Působení všech bylin je širokospektrální. Působí na organismus jako celek. Podpoří jeho činnost a "řeší" i poruchy, o kterých třeba ještě nevíme.

Působí na lidi nezávisle na geografické šíři, tedy téměř na každého (důkazem toho jsou tisíce vyléčených z celého světa, kterým pomáhal páter Szeliga).

Nejsou alternativou medicíny, dokonale doplňují klasickou léčbu. Společně tvoří medicínu integrální. Vždyť medicína i farmacie mají své kořeny v používání léčivých rostlin.

Nejen naše dlouholetá pozorování a zprávy od nemocných a jejich blízkých, ale i publikace a výsledky různých lékařských pracovišť na světě potvrdily, že tyto byliny jsou silnou podporou a posílením klasických metod léčby onemocnění, včetně nádorových.

Jejich zapojení u všech terapií významně detoxikuje organizmus, eliminuje volné radikály, podporuje psychiku nemocného a jeho imunitní systém. Je to zvlášť cenné v onkologii. Neboť očištěný, vyživený a posílený organizmus nesrovnatelně lépe snáší chemo i radioterapii a to výrazně zkracuje a urychluje celý proces léčby a její výsledky.

Všeobecně jsou dobře přijímány organizmem, byliny značně zmírňují vedlejší účinky syntetických léků.

Přátelé,

vezmete-li do ruky kteroukoli z našich bylin, představte si, že možná právě v této chvíli, v samém srdci And či Amazonie, některý z potomků Inků sklízí dary peruánské přírody, suší je, balí a odesílá k nám, aby podpořily Vaše zdraví.

Koupí našeho produktu můžete dosáhnou dvou cílů – pomoci sami sobě a pomoci opravdu chudým potomkům slavného rodu Inků.

Vás, kterým "Poklady Inků" pomohly podpořit či najít ztracené zdraví, prosíme: nenechávejte si Vaše zkušenosti jen pro sebe. Je mnoho těch, kteří pomoc potřebují, podpořte jejich naději a řekněte jim, kam se mohou obrátit. O další se už postarají byliny pocházející z peruánské přírody.

Přejeme Vám, aby si "Poklady Inků" našly své místo i na Vašem stole, pro Vaše zdraví.

S přáním pevného zdraví, síly a radosti na každodenní cestě životem.

Vaše Uncaria ČR